ساره گلستانی Sareh Golestani

کتابها

اشعار

آثار

نقالی خوانی

وب سایت رسمی ساره گلستانی www.SarehGolestani.ir

بیوگرافی…

ساره گلستانی،هنرمند متولد ری به سال 1364 می باشد. وی هنر را در دوران کودکی با داستان نویسی آغاز نمود و سپس در دوران نوجوانی شروع به تمرین طراحی نمود.در این هنگام بود که با حمایت خانواده علایق هنری اش مورد توجه قرار گرفت و با شرکت در کلاسهای هنری این رشته را بصورت جدی ادامه داد.حضور در کلاس شعر و خوشنویسی آغاز فعالیت هنری متمرکز وی بود. او عضو خانه شاعران ایران (دفتر شعر جوان . فارغ التحصیل دوره هشتم) است که اشعاری نیز در نشریاتی چون ( حافظ ، همشهری و غیره) چاپ کرده است. دریافت مدرک عالی انجمن خوشنویسان ایران برای او همزمان با آشنایی با رشته نگارگری شد و در نتیجه تحصیل خوشنویسی را برای مدتی با تدریس خوشنویسی جایگزین کرده ،وارد دنیای نگارگری گردید.در چندین نمایشگاه گروهی شرکت نمود که تصمیم گرفت این هنر را در قالب رشته نقاشی ایرانی به صورت آکادمیک ادامه دهد.

ساره گلستانی

بهار 91