شعر راست يا دروغ

راست يا دروغ براي من ديگر چه فرقي مي كند؟ تو در امتداد من يا من در امتداد تو ، يا هر دوي ما چون قابهاي غبار گرفته نشسته بر ديواري ترك خورده به اين طرف و آن طرف مي رويم، سالهاست كه همديگر را نديده ايم ؛ دستهاي همديگر را نگرفته ايم . ديگر …
ادامه ی نوشته شعر راست يا دروغ