ساره گلستانی Sareh Golestani

کتابها

اشعار

آثار

نقالی خوانی

وب سایت شخصی ساره گلستانی www.SarehGolestani.ir

بیوگرافی…

ساره گلستانی، شاعر، نگارگر و شاهنامه خوان متولد ری به سال 1364 می باشد. او فارغ‌التحصیل رشته نقاشی ایرانی و دارای مدرک درجه عالی خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران و همچنین عضو خانه شاعران ایران (دفتر شعر جوان . فارغ التحصیل دوره هشتم) است که اشعاری نیز در نشریاتی چون ( حافظ ، همشهری و غیره) چاپ کرده است. به تازگی از او کتاب شعر سپید «سکوت های زن شاعر» توسط انتشارات ایهام به چاپ رسیده است. او افتخار بهره‌مندی مستمر از آموزش اساتیدی همچون زنده یاد استاد حسین آهی، استاد علی معلم و استاد دکتر اسماعیل امینی را در کارنامه خود دارد. همچنین آشنایی او به زبان پهلوی شیوه تدریس شاهنامه خوانی و نقالی خوانی او را متمایز ساخته است.

ساره گلستانی