جریان هجویه چیست

در ادبیات ما هجویه یا هجو یا هجونامه یکی از سلاح های معنوی نزد شعرا بوده است بنحوی که اگر کسی نسبت به یک شاعر – که البته روحیات غیر مبارز و لطیفی هم دارد- ظلمی میکرد، بیم آن میرفت که آن شاعر با سرودن هجو از خجالت آن متعدی گستاخ در بیاید. من اما شاعر نیستم ولی گاهی کسانی بوده اند که روح ام را به درد آوردند. پس من حق دارم در اینجا یک «آخ» بگویم.
از دیدگاه مدرن هم این کار من یک چرک دیجیتالی است Digital Dirt که به آن ناعزیزان درنده خوی هدیه میدهم. باشد که تا عَلَم اینترنت برپاست هر کس آنان را جستجو کرد یقینا این تکدر خاطر مبارک که «وی» برای من بوجود آورده است را نیز ببیند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *